Úvodní strana >

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné pouze pro nákup v internetovém obchodě www.nejlepsiautozarovky.cz

    Základní ustanovení

 • Obchodní podmínky (dále jen OP) upřesňují práva a povinnosti mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé výhradně kupující spotřebitel.
 • Prodávajícím je uveden v těchto "OP" podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (dále jen "Prodávající"). 
 • Kupujícím je uveden v těchto "OP" spotřebitel, člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jinak jedná (dále jen „Kupující“).
 • Kontaktní údaje prodávajícího:

     Název e-shopu: www.nejlepsiautozarovky.cz

     Provozovatel: Gloob distribution s.r.o., se sídlem Za Kovárnou 422/15, 111 01 Praha 10 

     IČ: 24294756, DIČ: CZ24294756 

     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 193802

     Tel: +420 240 200 255, email: info@nejlepsiautozarovky.cz 

     Kontaktní adresa: Přátelství 708/10, 104 00 Praha 10

     Provozovna: Přátelství 708/10, 104 00 Praha 10

    Sdělení před uzavřením smlouvy

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku si Kupující hradí sám. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, mimo příp. smluvní přepravy.
 • Ceny zboží a služeb uvedené na webu provozovaném Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby a jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH, recyklační poplatky a další zákonné poplatky). Nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 • Řazení produktů na webu: NOVINKA 30 dnů od prvního dne umístění v nabídce zboží, A-Z dle názvu zboží, dle CENY, dle KÓDU interní kód zboží od výrobce.
 • Prodávající neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.
 • Smlouva uzavřená v písemné podobě, která bude obsahovat odchylky od skutečně ujednaného obsahu uzavřené smlouvy, nemá právní účinky. Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 
 • Prodávající se zavazuje na veškerou písemnou korespondenci reagovat neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů.
 • Veškeré smluvní vztahy uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení "GDPR").

    Objednávka a doručení

 • Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webových stránkách www.nejlepsiautozarovky.cz.
 • Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky Kupujícím a potvrzením přijetí objednávky Prodávajícím na zadaný e-mail Kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů jednoznačným způsobem, nejlépe písemnou formou emailem.
 • Kupující se dokončením objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky výslovně zavazuje k zaplacení zboží nebo služby. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Doporučujeme po převzetí co nejdříve zkontrolovat obsah doručené zásilky.
 • Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balicí folie, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@nejlepsiautozarovky.cz, sepsat škodní protokol s dopravcem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo jinými dostupnými prostředky. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Zásilka by měla obsahovat: objednané zboží dle objednávky, daňový doklad, případně záruční listy, návody k použití . V případě, že Kupující zjistí při dodání nesrovnalosti v počtu zboží, nedodání potřebných dokladů nebo dokumentů, neprodleně informuje Prodávajícího a ten neprodleně zajistí dodání na vlastní náklady. V případě dokumentů bude odesláno na email Kupujícího.
 • Prodávající doručí zboží nejpozději do 30 dnů od objednání zboží, pokud nebude s Kupujícím dohodnuto jinak. Pokud Prodávající výrobek nebo službu v termínu 30 dnů nedoručí, Kupující nemusí zboží nebo službu odebrat a nemusí zaplatit dohodnutou cenu. Kupní smlouva zaniká a Prodávající vrátí již odeslaná plnění Kupujícímu neprodleně.
 • Zboží označené „skladem“ Prodávající odešle nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud není u jednotlivých druhů zboží uvedena jiná dodací lhůta.
 • V případě platby předem bude zboží odesláno až po připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího, rezervace takovéto objednávky je stanovena Prodávajícím na 7 dnů, poté bude výrobek nabídnut k dalšímu prodeji.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, jež je označeno „na dotaz“, jedná se např. o zboží u kterého již není model dostupný u dodavatele a bude nahrazen modelem novým, nebo pokud se cena výrazně změnila a Kupující tuto novou cenu neakceptuje. Prodávající o změně situace Kupujícího informuje. Byla-li část nebo celá objednávka již uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet neprodleně.

    Cena a způsob doručení:

 • POŠTA Balík do ruky   /   bankovním převodem nebo QR kódem 99,-Kč   /   dobírkou 139,-Kč / GoPay 119,-Kč
 • POŠTA Balík na poštu  /  bankovním převodem nebo QR kódem 89,-Kč   /  dobírkou 129,-Kč / GoPay 95,-Kč
 • POŠTA Balíkovna        /   bankovním převodem nebo QR kódem 69,-Kč   /  dobírkou 115,-Kč / GoPay 74,-Kč
 • PPL                          /   bankovním převodem nebo QR kódem 129,-Kč / dobírkou 149,-Kč / GoPay 135,-Kč
 • GLS balík do ruky      /   bankovním převodem nebo QR kódem 99,- Kč / dobírkou 139,-Kč / GoPay 129,-Kč
 • GLS balík na výdejní místo / bankovním převodem nebo QR kódem 69,-Kč / dobírkou 99,-Kč / GoPay 74,-Kč
 • POŠTA na Slovensko pouze bankovním převodem nebo QR kódem předem 310,-  
 • PPL na Slovensko pouze bankovním převodem nebo QR kódem předem 300,-
 • Způsoby platby: platba předem bankovním převodem nebo QR kódem, GoPay - platba kartou přes platební bránu, nebo doručení na dobírkou (v hotovosti nebo platební kartou placeno přepravci).
 • Minimální částka pro odeslání zboží na dobírku je 300,- Kč.
 • Před dokončením a závazným potvrzením objednávky je Kupující informován o částce za objednané zboží, za smluvní přepravu a platební metodu, kterou si zvolil, a je informován o celkové částce k úhradě.
 • Jde-li při uzavření Kupní smlouvy o Kupujícího, který v minulosti objednávku zaslanou na Dobírku nepřevzal nebo nevyzvedl, vyhrazuje si Prodávající právo akceptovat uzavření Kupní smlouvy pouze platební metodou s úhradou bankovním převodem nebo QR kódem před expedicí výrobku.

    Jak můžu zaplatit svůj balík, pokud zvolím BALÍKOVNU?

 • Balíkovna na poště / na všech poštách můžete platit hotově i kartou
 • Balíkovna mimo poštu / v některých Balíkovnách není možné platit kartou nebo v hotovosti. Při výběru Balíkovny doporučujeme zkontrolovat možnosti platby přímo v dané pobočce. 
 • Balíkovna-BOX (Alza Box) / zde není možné platit v hotovosti ani dobírkou, zásilku je nutné zaplatit předem online kartou, bankovním převodem nebo QR kódem, nebo na místě kartou (umožňují jen některé boxy). Pokud balík není zaplacený, nejde schránku otevřít. Provést platbu lze i přes odkaz, který Vám zašle Balíkovna.

    Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí komunikace na dálku, má Kupující právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodů jednoznačným způsobem ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že je předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo dodávka několika částí zboží, začíná tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu dodávky zboží). Uvedená lhůta je určena k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností dodaného zboží v přiměřeném rozsahu, nikoliv však k bezplatnému zapůjčení zboží.
 • Kupující je oprávněn zrušit objednávku nebo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží jakýmkoliv jednoznačným způsobem.
 • Pro zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy může Kupující kontaktovat Prodávajícího:
 • písemnou formou e-mailem: info@nejlepsiautozarovky.cz 
 • písemnou formou na adresu provozovny Prodávajícího: Přátelství 708/10, 104 00 Praha 10 Uhříněves
 • telefonem na tel.č. +420 240 200 255
 • K písemnému odstoupení od smlouvy je vhodné uvést jméno a příjmení, číslo daňového dokladu, číslo účtu pro vrácení peněz, aktuální email a telefon pro možnost komunikace.
 • Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady na adresu provozovny. 
 • Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, ne však dříve, než mu Kupující zboží vrátí. Nabízí-li Prodávající více možností dodání zboží, je povinen nahradit Kupujícímu nejlevnější z těchto možností. V případě, že bylo zboží dodáno s dopravou zdarma, pak kupující nemá nárok na vrácení přepravních nákladů.   
 • Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, neopotřebené, pokud je to možné včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal, a to na vlastní náklady.  Pokud to již není možné (zboží bylo zničeno, spotřebováno, je nekompletní nebo poškozené), měl by spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu věci, která má být vrácena a Prodávající má právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu v jakém předal zboží Kupujícímu, a tuto částku započíst a s částkou, která má být Kupujícímu vrácena.
 • Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Skutečné náklady spojené s vrácením zboží vyplývají i z nákladů požadovaných třetími osobami (odborný servis, oprava, znovu zabalení výrobku, umytí a vyčištění, výměna použitých částí…), přičemž tyto náklady mohou i přesáhnout kupní cenu výrobku.
 • Právo na odstoupení od smlouvy Kupoující nemá dle občanského zákoníku zejména v případě smlouvy:
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ Prodávajícího

     Odstoupení od smlouvy (klikněte na odkaz pro otevření formuláře).

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před dodáním zboží, pokud není z objektivních důvodů na straně třetích osob schopen dodat zboží Kupujícímu ve stanovených lhůtách max. do 30 dnů, nebo pokud vyjde najevo porušení smlouvy uzavřené Kupujícím, která byla dříve uzavřená s Prodávajícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takovéhoto dárku účinnost a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

    Práva a povinnosti z vadného plnění

Kvalita zboží při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá žádné vady, a že v době, kdy věc Kupující převzal

 • má sjednané vlastnosti, které si strany ujednali na základě informací sdělených Prodávajícím na webových stránkách
 • hodí se pro účel, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • je dodána v odpovídajícím množství
 • vyhovuje všem požadavkům právních předpisů
 • Nesplňuje-li věc uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat do dvou let dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady přiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy nebo požádat o slevu z kupní ceny. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovémto případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši nebo požadovat slevu z kupní ceny.
 • Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené reklamační době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu zboží má Kupující právo na přiměřenou slevu.

     Zákonná práva z vad

 • Prodávající odpovídá i za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době 24 měsíců nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu výrobku nebo v připojeném návodu na použití.
 • V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou), má Kupující nárok na přiměřenou slevu nebo na odstranění vady.
 • Vyskytne-li se opakovaně vada po opravě (třetí reklamace na stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišnou vadu), nebo se vyskytne větší počet vad (nejméně tři současně), může Kupující uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu za nové zboží nebo jeho část. Může též od smlouvy odstoupit a žádat vrácení kupní ceny.
 • Prodávající neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením nebo špatným užíváním v rozporu s návodem na použití výrobku.

    Vyřízení reklamace

 • Kupující uplatní reklamaci u Prodávajícího neprodleně po zjištění závady, pro kterou je výrobek reklamován. Při uplatnění reklamace by měl Kupující uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadovaný způsob vyřešení reklamace.
 • Reklamační protokol (klikněte na odkaz pro otevření formuláře).
 • Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu své rozhodnutí, jaké právo bude uplatněno při oznámení vady, nebo nejpozději do 3 dnů po oznámení vady. Další změny bez souhlasu Prodávajícího jsou možné pouze v případě, kdy Pupující žádal opravu vady, jež se poté ukáže jako neodstranitelná.
 • Pokud nebude Kupujícím uplatněno právo z podstatného porušení smlouvy včas, má se za to, že Kupující má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe daňovým dokladem, fakturou). Lhůta pro vyřešení reklamace je započata v okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace, a předáním či doručením reklamovaného zboží Prodávajícímu.
 • Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní).
 • Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího na adrese Přátelství 708/10, 104 00 Praha 10 Uhříněves.
 • Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny Prodávajícího.
 • Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.
 • Balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, uveďte podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa, email, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna Prodejci identifikace původu i závady zboží.
 • Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činnost obvyklá a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):mechanickým poškozením zboží, použitím nesprávného spotřebního materiálu, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k obvyklému způsobu užití zboží.
 • Zboží předané k reklamaci bude testováno na závadu uvedenou Kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
 • V případě, že servis posoudí reklamaci jako neoprávněnou nebo je zboží již po záruční lhůtě může servis navrhnout opravení výrobku placenou opravou, která bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit pouze po písemném souhlasu Kupujícího nebo na základě uzavřené servisní smlouvy.
 • Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 • Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, pokud to Kupující uvedl, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned).
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, a jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných dílů nebo podkladů.
 • Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • V případě, že je reklamace servisem uznána jako oprávněná Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.
 • O vyřízení reklamace je Kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu nebo v reklamačním protokolu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění 50,-CZK na den.
 • Při výdeji zboží po vyřízení reklamace by měl Kupující předložit reklamační protokol, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, v případě že obdržel "KOD" pro vyzvednutí, tento „KOD“ předložit .
 • Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa, žárovka, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců.
 • Konkrétně u lampy nebo žárovky jsou uváděny dvě doby obvyklé životnosti, v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky. Obvyklé životnosti se liší dle výrobce. Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující by měl přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte), déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením nebo i spotřebováním výrobku. Výše uvedená obvyklá životnost je Prodávajícím uváděna u nabízeného zboží, jinak se nemá možnost této životnosti dovolávat.

    Ochrana osobních údajů v souladu s „GDPR“

 • Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je Prodávající.
 • Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení "GDPR"), které vstupuje v účinnost dne 25. května 2018.Kupující uzavřením smlouvy výslovně souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Na základě písemného vyjádření může být spotřebitel vyřazen z databáze.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 • Kompletní informaci o ochraně osobních dat a jejich zpracování dle směrnice „GDPR“ můžete zkontrolovat zde.
 • Veškeré osobní údaje jsou chráněny proti zneužití, prodávající neposkytuje osobní údaje zákazníků dalším osobám, vyjma externích přepravců a kurýrů, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v rozsahu nutném pro doručení zásilky.

    Zpětný odběr elektrospotřebičů

 • Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo na místech jejich zpětného odběru v příslušné obci. 
 • Prodávající zajišťuje zpětný odběr baterií prostřednictvím systému ECOBAT v provozovně.
 • Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení v provozovně prodávajícího.
 • Kupující je oprávněn odevzdat elektroodpad či použité baterie nebo akumulátory i na sběrném místě nebo na sběrných místech určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

    Závěrečná ustanovení

 • Vyřizování veškerých stížností můžete zasílat prostřednictví e-mailu na adresu: info@nejlepsiautozarovky.cz, o řešení budete informováni obratem e-mailem.
 • Prodávající je oprávněn provádět prodej zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je živnostenský úřad příslušné obce.
 • Dozor nad dodržováním zákona o osobních údajích kontroluje Úřad pro kontrolu osobních údajů.
 • Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, email: adr@coi.cz , Web: adr.coi.cz .
 • Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. V takovém případě Kupující spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI), Ústřední inspektorát - oddělení ADR , Štěpánská 44 Praha 1, PSČ11000 , email: adr@coi.cz , Web: adr.coi.cz
 • Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu i online, prostřednictví platformy ODR, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího v případě, že se nepodařilo spor vyřešit přímo s Prodávajícím. Tento návrh lze podat do jednoho roku od prvního dne kdy Kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 • Prodávající se zavazuje přednostně vyřešit spotřebitelský spor Mimosoudní cestou, pokud to Kupující neodmítne. Před zahájením sporuje je doporučeno kontaktovat opětovně Prodejce pro možnost vyřešit spor mimosoudní cestou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné v den uzavření kupní smlouvy, jsou platné v českém jazyce a zákazník závaznou objednávkou a uzavřením kupní smlouvy potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Související dokumenty: