Úvodní strana >

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Subjektem osobních údajů jste Vy.

Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci a provozovateli tohoto e-shopu ,

společnosti  Gloob distribution s.r.o. (dále jen správce ) , se sídlem Za Kovárnou 422/15, 109 00 Praha 10, IČ: 24294756,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,

 

Při zpracování osobních údajů dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení na ochranu spotřebitele.

Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje.

Pro splnění uzavřené kupní smlouvy budou po Vás vyžadovány osobní údaje při vyplnění objednávky

  • Jméno a příjmení
  • Adresa pro zaslání objednaného zboží
  • Kontakty – telefon, e-mail

Tyto osobní údaje používáme pro vyřízení objednávky a splnění kupní smlouvy . Pokud si u nás objednáte zboží, používáme

Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Za tímto účelem s Vámi komunikujeme pouze při

dodání, případně kdykoliv se na nás sami obrátíte. 

Osobní údaje na daňovém dokladu uchováváme po dobu jež vyžaduje zákon o účetnictví.

Pokud jste naším Zákazníkem, můžeme Vám zaslat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků a služeb, toto však můžete kdykoliv odmítnout.

Správce uděluje souhlas přepravním společnostem a dopravcům ke zpracování osobních dat pro potřeby doručení Vaší objednávky, pouze  však v rozsahu nezbytně nutném pro doručení.

Správce uděluje souhlas externímu poskytovateli webových služeb a služeb hostingu , pouze však v rozsahu nezbytně nutném pro fungování e-shopu .

Zásady bezpečnosti osobních údajů dodržuje již mnoho let ,tak aby citlivá data byla chráněna a nebyla zneužívána např. konkurencí pro její vlastní prospěch. Přístupy k datům jsou chráněny hesly, zpracovatelé mají omezené pravomoci k nakládání s citlivými daty,  používáme firewall a antivirové programy a data neukládáme na externích uložištích.

Vše v souladu novým nařízením GDPR, platném od 25.5.2018.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů

Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování Vašich práv ze strany naší společnosti u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech:

  • e-mail :  info@nejlepsiautozarovky.cz  , tel : 272 702 537
  • písemně na adrese : Přátelství 708/10, Praha10 – Uhříněves , PSČ 104 00 (adresa provozovny)


V této souvislosti budete požádáni o možnost zkontrolovat Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.